Ремонт на ул. "Свежест" и ул. "Кокиче", с. Мало Бучино

Асфалтови работи и изграждане на съпътстваща инфраструктура на ул. "Свежест" и ул. "Кокиче", с. Мало Бучино