Мисия

Нашата мисия е да повишим дългосрочно стандартите в българското ниско строителство. Във всичко, което правим, сме водени от желанието да бъдем компания, която показва, че в България една организация може да работи ефективно, да действа високо професионално, без компромиси в качеството, да бъде коректна към партньорите си, да бъде изградена от сплотен експертен екип и да има функционираща фирмена култура. Целим да създадем добра перспектива у нас за българските инженери и строителни специалисти, защото те са доказали своето европейско ниво на работа. Вярваме, че можем да бъдем добрият пример, който другите да последват и по този начин да постигнем позитивна промяна в сектора в дългосрочен план.


Визия

За да можем да постигнем своята мисия, имаме и ясна визия как това би могло да се случи. Основните принципи, които нашият екип следва ежедневно във всеки аспект от работата си са:

  • детайлна подготовка и планиране за всеки проект на ниво концепция
  • въвеждане на иновации и иновативни практики
  • спазване на поетите ангажименти
  • безкомпромисно качеството на изпълнение
  • активна комуникация и взаимодействие, както вътре в екипа, така и с нашите партньори и клиенти