Пътно строителство

Пътното строителство включва в себе си всички етапи от проектирането, проучването, изграждането и сертифицирането на пътища и пътни конструкции.
Екипът на БГНОВА проектира и изгражда висококачествени пътища, мостове, тунели, пътни възли и др.


Свързани проекти

Пътно поддържане

Пътното поддържане е ключово за осигуряване на безопасността и дълголетието на пътищата и пътните съоръжения. БГНОВА се занимава с ремонт и поддръжка на пътни настилки, зимно почистване, лятно обслужване на пътната инфраструктура и прилежащите ѝ елементи.
Свързани проекти

Градска инфраструктура

Градската инфраструктура е ключова част от ежедневието на хората. Ето защо нейното качество и правилно изпълнение са от изключителна важност. БГНОВА проектира и изгражда улици, тротоари, паркинги и междублокови пространства, използвайки съвременни технологии и висок клас материали.
Свързани проекти

Индустриална инфраструктура

Строителство на прилежаща към индустриални площи
вертикална инфраструктура.
Свързани проекти