Ценности

БГНОВА е жив организъм изграден от хора, които са обединени около няколко основни ценности.

  • Коректност

В действията си проявяваме уважение към всички наши партньори, клиенти и колеги, и спазваме поетите ангажименти.

  • Откритост

Общуваме и действаме открито, и честно към всички наши партньори, клиенти и колеги.

  • Иновативност

Търсим и предлагаме иновативни решения. Въвеждаме иновациите в процеса на изпълнение на дейностите ни.

  • Сплотеност

Екипът на компанията работи в синхрон, разбирателство и толерантност, за да постигне екипния дух, който ни води към успеха.

  • Споделяне на знания

Постоянно обогатяваме експертните знания и умения на хората в екипа и поощряваме споделянето на знания между колегите.