Икономическа зона София – Божурище

Изграждане на път на територията на Национална Компания Индустриални Зони ЕАД – „Икономическа зона София – Божурище“

  • Земни работи;
  • Изграждане на пътна основа;
  • Полагане на бордюри и тротоарни настилки;
  • Подготовка, организация и логистика;
  • Асфалтови работи – доставка и полагане на всички пластове асфалт;

Галерия