Индустриален и логистичен парк, район Кремиковци, Столична Община

Изграждане на локално платно към Индустриален и логистичен парк, район Кремиковци, Столична Община

  • Изкопни работи;
  • Изграждане на насип за пътна конструкция ;
  • Фрезоване на асфалтова настилка с различна дебелина;
  • Подготовка, организация и логистика;
  • Доставка и полагане на всички видове асфалт;
  • Изграждане на отводнителни съоръжения;

Галерия