Ремонт на „Път II-81 Бучин проход – Берковица“

  • Фрезоване на асфалтова настилка с различна дебелина;
  • Ремонт на повредени площи и деформации в асфалтовата настилка;
  • Подготовка, организация и логистика на временната организация за движение;
  • Доставка и полагане на различни видове асфалт;
  • Изграждане на отводнителни съоръжения;