Модернизиране за обект: Паркинг зона Хипермаркет Кауфланд – ЖК Дружба 2, София

  • Ремонт на прилежаща инфраструктура;
  • Ремонт на повредени площи и деформации в асфалтовата настилка;
  • Полагане на бордюри и тротоарни настилки;
  • Фрезоване на асфалтова настилка с различна дебелина;
  • Асфалтови работи;

Галерия