Ремонт на пътна настилка на автомагистрала „Тракия“

  • Фрезоване на асфалтова настилка с различна дебелина;
  • Ремонт на повредени площи и деформации в асфалтовата настилка;
  • Подготовка, организация и логистика;
  • Доставка и полагане на различни видове асфалт;
  • Изграждане на отводнителни съоръжения;
  • Направа на пресичания;
  • Асфалтови работи върху съоръжения;