Икономическа зона София – Божурище

Изграждане на пътна на територията на Национална Компания Индустриални Зони ЕАД – „Икономическа зона София – Божурище“
• Земни работи;
• Изграждане на пътна основа;
• Полагане на бордюри и тротоарни настилки;
• Подготовка, организация и логистика;
• Асфалтови работи – доставка и полагане на всички пластове асфалт

София

Тел .: +359 2 86 21 084
Факс: +359 2 86 21 084
Мобилен: +359 876 002 867

ул. Професор Архитект Храбър Попов 7
1756 София, България

Бургас

Тел .: +359 2 86 21 084
Факс: +359 2 86 21 084
Мобилен: +359 876 002 867

бул. Христо Ботев 99
8000 Бургас, България