Дейности по ремонт и поддържане на пътища и улици на територията на Община Поморие

• Фрезоване на асфалтова настилка с различна дебелина;
• Ремонт на повредени площи и деформации в асфалтовата настилка;
• Подготовка, организация и логистика на временната организация за движение;
• Доставка и полагане на различни видове асфалт;
• Изграждане на отводнителни съоръжения;

София

Тел .: +359 2 86 21 084
Факс: +359 2 86 21 084
Мобилен: +359 876 002 867

ул. Професор Архитект Храбър Попов 7
1756 София, България

Бургас

Тел .: +359 2 86 21 084
Факс: +359 2 86 21 084
Мобилен: +359 876 002 867

бул. Христо Ботев 99
8000 Бургас, България