Инвестиционни проекти в област Бургас

Пътни и асфалтови работи при изграждане на градска инфраструктура, като част от инвестиционни проекти в област Бургас.

София

Тел .: +359 2 86 21 084
Факс: +359 2 86 21 084
Мобилен: +359 876 002 867

ул. Професор Архитект Храбър Попов 7
1756 София, България

Бургас

Тел .: +359 2 86 21 084
Факс: +359 2 86 21 084
Мобилен: +359 876 002 867

бул. Христо Ботев 99
8000 Бургас, България