Основен ремонт на мостове и съоръжения в район Нови Искър, София

• Демонтажни работи по бетоновата конструкция на съоръженията;
• Изграждане на нова бетонова конструкция, включително тротоарни конзоли;
• Полагане на хидроизолационен пласт върху бетоновата настилка;
• Изграждане на тротоари и парапети ;
• Оформяне на прилежащите речни корита;
• Фрезоване на асфалтова настилка с различна дебелина;
• Ремонт на прилежащи повредени площи и деформации в асфалтовата настилка;
• Подготовка, организация и логистика;
• Доставка и полагане на всички видове асфалт;
• Изграждане на отводнителни съоръжения;

София

Тел .: +359 2 86 21 084
Факс: +359 2 86 21 084
Мобилен: +359 876 002 867

ул. Професор Архитект Храбър Попов 7
1756 София, България

Бургас

Тел .: +359 2 86 21 084
Факс: +359 2 86 21 084
Мобилен: +359 876 002 867

бул. Христо Ботев 99
8000 Бургас, България