Модернизиране за обект: Паркинг зона Хипермаркет Кауфланд – ЖК Дружба 2, София

• Ремонт на прилежаща инфраструктура;
• Ремонт на повредени площи и деформации в асфалтовата настилка;
• Полагане на бордюри и тротоарни настилки;
• Фрезоване на асфалтова настилка с различна дебелина;
• Асфалтови работи;

София

Тел .: +359 2 86 21 084
Факс: +359 2 86 21 084
Мобилен: +359 876 002 867

ул. Професор Архитект Храбър Попов 7
1756 София, България

Бургас

Тел .: +359 2 86 21 084
Факс: +359 2 86 21 084
Мобилен: +359 876 002 867

бул. Христо Ботев 99
8000 Бургас, България