Изграждане на прилежаща вертикална инфраструктура на жилищни сгради

Изграждане на прилежаща вертикална инфраструктура на жилищни сгради, находящи се на: бул. Сливница, ж.к. Младост, ж.к. Студентски град, кв. Витоша – София

София

Тел .: +359 2 86 21 084
Факс: +359 2 86 21 084
Мобилен: +359 876 002 867

ул. Професор Архитект Храбър Попов 7
1756 София, България

Бургас

Тел .: +359 2 86 21 084
Факс: +359 2 86 21 084
Мобилен: +359 876 002 867

бул. Христо Ботев 99
8000 Бургас, България