Метростанция 11, ул. „Свети Георги Софийски“, София

• Изграждане на пътна основа;
• Подготовка, организация и логистика;
• Асфалтови работи – доставка и полагане на всички пластове асфалт;

София

Тел .: +359 2 86 21 084
Факс: +359 2 86 21 084
Мобилен: +359 876 002 867

ул. Професор Архитект Храбър Попов 7
1756 София, България

Бургас

Тел .: +359 2 86 21 084
Факс: +359 2 86 21 084
Мобилен: +359 876 002 867

бул. Христо Ботев 99
8000 Бургас, България