Mobirise

ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО

Пътното строителство включва в себе си всички
етапи от проектирането, проучването, изграждането и сертифицирането на пътища и пътни конструкции.
Екипът на БГНОВА проектира и изгражда висококачествени пътища, мостове, тунели, пътни възли и др.
Mobirise

ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ

Пътното поддържане е ключово за осигуряване на безопасността и дълголетието на пътищата и пътните съоръжения. БГНОВА се занимава с ремонт и поддръжка на пътни настилки, зимно почистване, лятно обслужване на пътната инфраструктура и прилежащите ѝ елементи.Mobirise

ГРАДСКА
ИНФРАСТРУКТУРА

Градската инфраструктура е ключова част от ежедневието на хората. Ето защо нейното качество и правилно изпълнение са от изключителна важност. БГНОВА проектира и изгражда улици, тротоари, паркинги и междублокови пространства, използвайки съвременни технологии и висок клас материали.Mobirise

ИНДУСТРИАЛНА
ИНФРАСТРУКТУРА

Строителство на прилежаща към индустриални площи
вертикална инфраструктура.
Телефони

Тел .: +359 2 41 20 004
Факс: +359 2 86 21 084
Мобилен: +359 876 002 867 

София офис

ул. Професор Архитект Храбър Попов 7
1756 София, България

Бургас офис

бул. Христо Ботев 99
8000 Бургас, България